Privacybeleid

Food Specialties is gebaseerd op een samenwerking met onze klanten. Zonder u, kan Food Specialties niet bestaan. Deze samenwerking strekt zich uit tot de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Food Specialties maakt er werk van als het gaat om haar klanten en hun privacy. Dit Privacybeleid is onze manier om u te vertellen welke informatie we verzamelen, op welke manier we de informatie gebruiken en beveiligen, aan wie we het doorgeven en op welke manier u toegang heeft tot de informatie en hoe u deze kunt veranderen of laten verwijderen.

Hieronder vind u een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van uw vragen en op welke manier we deze informatie van uw verkrijgen en gebruiken.

Waar we in dit Privacybeleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die u aan ons verstrekt over uzelf, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook producten die u heeft gekocht of bijvoorbeeld e-mails die u aan ons hebt gestuurd. Hieronder zullen we aangeven welke informatie we voor welke diensten nodig hebben. Bij het invullen van persoonsgegevens heeft u vaak de mogelijkheid om aanvullende informatie achter te laten, bijvoorbeeld over producten die uw interesseren. Deze aanvullende informatie vragen we omdat het ons inzicht geeft in de wensen van ieder die de producten van ons afneemt. We kunnen dan onze producten en website aanpassen aan deze wensen. Het verstrekken van aanvullende informatie is natuurlijk optioneel.

We kunnen deze gegevens ook gebruiken om u aanbiedingen te doen en u te informeren over Food Specialties.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij waarvoor?

Online kopen en betalen (alleen voor ondernemers, verenigingen en stichtingen)

Wanneer u via Food Specialties iets koopt en betaalt, hebben we een aantal gegevens van u nodig, zoals uw naam, adres, e-mailadres en uw betaalgegevens. Deze informatie is nodig om uw product(en) bij uw thuis af te leveren en de betaling uit te voeren. Verder worden uw betaalgegevens ook gebruikt voor het opsporen van fraude en andere onrechtmatigheden en het tegengaan van overcreditering.

We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u interessante aanbiedingen te doen van Food Specialites producten. Hiervoor heeft u altijd de mogelijkheid om u af te melden als u deze niet wenst te ontvangen.

Productinformatie, brochures en services

Als u ons vraagt de productinformatie of een brochure op te sturen of een service te verlenen, zoals bijvoorbeeld het verzenden van reclamematerialen, hebben wij uw naam en adres nodig. We vragen ook om je telefoonnummer en e-mailadres voor het geval er problemen zijn met de levering.

Deze gegevens hebben we nodig om aan uw verzoek te kunnen voldoen en worden dan ook alleen daarvoor gebruikt.

Informatie die we automatisch verzamelen

In de meeste gevallen vragen we u specifiek om uw persoonsgegevens, maar in een aantal gevallen worden gegevens op een andere manier verzameld door middel van zogenaamde ‘cookies’. Lees alles over het gebruik van cookies door Food Specialties in de Cookie Policy

Verstrekking gegevens aan derden

Af en toe moeten we andere bedrijven buiten Food Specialties inhuren om ons te helpen met bepaalde diensten. In sommige van deze gevallen moeten we uw gegevens delen met die bedrijven, omdat zij die nodig hebben om de service aan Food Specialties en uiteindelijk aan u, uit te kunnen voeren. Zo heeft de transportservice uw naam en adres nodig om de producten bij u af te leveren.

Andere diensten die door bedrijven buiten Food Specialties worden gebruikt, kunnen bestaan uit marketing activiteiten en het bieden van klantenondersteuning. Waar mogelijk zullen we u bij het afnemen van de betreffende dienst zoveel mogelijk informeren over de partij aan wie uw gegevens worden verstrekt.

We beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Ze worden streng gecontroleerd door Food Specialties om er zeker van te zijn dat u privacy beschermd blijft. Deze partijen mogen nooit zelfstandig uw gegevens gebruiken of doorgeven.

Ook kunnen we uw gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak.

Beveiliging

Er zeker van zijn dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn, is heel belangrijk voor Food Specialties. Food Specialties neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Dit Privacybeleid kan op ieder moment worden aangepast. We raden u aan het Privacybeleid regelmatig te raadplegen.